Generelt om mine behandlinger

Mine behandlinger har en holistisk tilgang. Det vil sige, at jeg arbejder med hele mennesket og forholder mig både til de fysiske og de mentale, følelsesmæssige og åndelige aspekter af dit liv.

Det er vigtigt at understrege, at jeg ikke udelukkende fokuserer på dine symptomer som f. eks. rygsmerter eller hovedpine. Min behandling går ud på at aktivere din krops egen helbredende evne. Den er måske gået i stå på grund af stress, overbelastning, indgroede tankemønstre eller visse hændelser du har været udsat for. Vores krop har en fantastisk intelligens, den ved nøjagtigt, hvor der skal sættes ind og i hvilken rækkefølge, for at du kan få det bedre.

Under behandlingen igangsætter kroppen derefter en helingsproces som foregår i flere etaper. Det er nærmest som at pille lagene af et løg, indtil den egenlige årsag. Helingsprocessen følger kroppens egne prioriteter og kan indebære både fysiske og psykiske ændringer. Nogle klienter oplever midlertidige udrensningssymptomer i form af træthed, forværring af smerter eller ubehag, mens kroppen justerer sig selv påny. Disse symptomer går over i takt med at hele systemet bliver bedre afbalanceret.

Ved kroniske sygdomme vil et forløb hos mig ofte være en process med flere behandlinger, hvor vi i fællesskab piller lagene af. I processen vil du få indsigt i din krops reaktionsmønstre og viden om hvordan du bedst støtter og skåner din krop fremover.

Når lagene er pillet af, oplever man typisk større velvære på alle planer. De fleste klienter oplever, at smerter og symptomer mindskes eller forsvinder - se mine klientudtalelser.

Nogle gange er kropsterapi alene ikke nok og man må overveje kost- og livsstilsændringer, eller anvendelse af flere terapiformer samtidig for at understøtte helingsprocessen. Disse overvejelser vil også indgå i vores samtale.
 
Hvem kan behandles?
 
I klinikken hjælper jeg klienter med mange forskellige fysiske og psykiske lidelser, med nogle få undtagelser.
 
Jeg kan desværre ikke tilbyde behandling til personer med meget svære psykiske lidelser (skizofreni, psykoser, vrangforestillinger og lign.). Disse henvises til psykiatrisk behandling inden for det offentlige.
 
Kræftpatienter, som er under behandling med kemo, kemopiller, stråling mm., henvises til det offentlige system og opfordres til at vente med behandlingerne hos mig, indtil de har overstået deres forløb på sygehuset. Der skal som minimum gå 2 måneder efter endt kemo / stråleforløb, før vi kan igangsætte behandling i klinikken.
Center for Energimedicin | CVR: 28225644 | Viborggade 7, 2100 København Ø  | Tlf.: 50 51 55 40