Klientudtalelser / Stress, angst, depression og problemer med fordøjelsen

Stress, angst, depression og fordøjelsesproblemer

Jeg har med forbløffende gode resultater til følge ladet Zrinka Jensen udøve hendes kropsterapi på mig i mit eget hjem. Som tidligere kræftpatient, nu sygemeldt med stress og med en tilstødende depression kan det være endog meget svært at se noget positivt fremadrettet, udover at kræften er væk.

Tilbage er dog kraftesløsheden, den daglige kamp for ligevægt, balance i krop og sjæl -kort sagt manglede grounding og tro på, at jeg om end langsomt vil blive rask og glad igen.

Mine første 2 behandlinger med Zrinka bragte mig tilbage til tidligere tiders længst glemte traumer. Disse er tidligere vendt i mange professionelle sammenhænge, men Zrinkas kropterapi åbnede op for nye tilgange. Sammen talte vi om disse og Zrinka lyttede til min krops signaler og bragte derefter med sin terapi ro og orden i min kaosramte krop.
Der blev lukket op for meridianernes flow, min krop responderede med afslappethed og min psyke ville igen se klart og realistisk på tilværelsen.
 
Et kort tilbagefald til et alt for højt stressniveau med deraf følgende mave-tarmproblemer, fik mig til atter at kontakte Zrinka. Allerede samme aften var jeg endog meget afslappet og dagen efter begyndte mit tarmsystem at vende tilbage til normalt funktionsniveau.

Jeg kan på det varmeste anbefale Zrinka Jensen der med sin varme og meget professionelle tilgang til mig, har overbevist mig om hendes kropsterapi bibringer endog uanede ressourcer til de mennesker, hun med sine behandlinger kommer i berøring med.
Stress, angst, depression og fordøjelsesproblemer
Klienten ønsker at være anonym, København V
 
Center for Energimedicin | CVR: 28225644 | Viborggade 7, 2100 København Ø  | Tlf.: 50 51 55 40